Namoaka Mpianatra andiany faha XIX misalotra ny anarana LAFATRA ny ESSVA

Namoaka Mpianatra andiany faha XIX misalotra ny anarana LAFATRA ny ESSVA na Ecole Supérieure Spécialisée de Vakinankaratra androany 18 Desambra 2020.Miisa 218 mianadahy izy ireo no handray ny diplaoma Licence izay mitsinjara amin’ireto seha-piofanana ireto :- Electromécanique- Hôtellerie restauration- Science et technique de l’Education- Communication Journalisme- Ecotourisme- Gestion Management

Tonga nanome voninahitra izao lanonana izao Atoa SAMUEL Rakotondrainy Herimandimby Rajaona, Sekretera Jeneralin’ny METFP izay nisolotena an’Atoa Minisitra , teo ihany koa ny solotenan’ny MESUPRES, Ny lehiben’ny Faritra Vakinanaratra sy ireo olo manam-boninahitra sivily sy miaramila avy eto antoerana sy ny Ambasadaoron’ny SUISSE.Nandritra ny fandraisam-pitenenany dia nanmbara Atoa Sekretera Jenaraly fa antoky ny fampandrosoana ny firenena ny Fampiofanana ny tanora izay hiteraka asa mendrika sy mahavelona azy ireo. Ary tsy nanadino nitsodrano ho an’ireo tanora navita fianarana ireo ihany koa izy mba ho tody soa amin’ny tanjona izay hirin’izy ireo.

DRETFP Vak.

Olo-mahay raha, tsy very mandeha

Adresses

Formation FPQ/AMB

Copyright © 2021 – Ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle