Concours National World Skills , Olympiade des métiers THA

⭐Izy sivy mianadahy no hifanintsana ka hisolo-tena an’i Madagasikara eo amin’ny sehatry ny famoronana, ny fanjaraina sy ny haitao.
📌Etsy amin’ny CFP Ambohidratrimo no hanaovan’izy ireo ny asa famoronana, miainga amin’ny lohahevitra « Raoby hoentina amin’ny lanonan’ny sy fankalazana ny 26 jona ».

✅Izao hetsika izao dia tafiditra indrindra ao anatin’ny tetikasa BEAR II, izay vatsian’ny UNESCO sy ny Firenena Koreanina vola.
Toy ireo sehatr’asa ao anatin’ny Politika ankapoben’ny Ministera, dia manana toerana manokana ny lafiny tao-zaitra sy haingo.

➡️Ny Asabotsy 19 martsa izao no hampiranty izany etsy amin’ny Carlton Anosy izy ireo mandritra ny adina farany, ka hanaovana tombana izay ho solontenan’ny Madagasikara.

« Olo-mahay raha tsy very mandeha « 
©️SCOM METFP/ Mars 2022

Olo-mahay raha, tsy very mandeha

Adresses

Formation FPQ/AMB

Copyright © 2021 – Ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle