DRETFP MATSIATRA AMBONY: Fidinana ifotony nataon-dRamatoa Minisitra

Nametraka ho laharam-pahamehana ny fidinana ifotony eny amin’ireo ivon-toeram-panofanana indrindra ny any amin’ny faritra ny Minisitra VAVITSARA Rahantanirina Gabriella. Ny 8 oktobra 2021 dia nijery ny zava-misy tao amin’ny CFP, CFPF Fianarantsoa ary ny LTP Beravina izy niaraka tamin’ny fitaliavam-paritry ny Fampianarana Teknika sy ny Fanofanana arak’Asa Matsiatra Ambony.

Nandritra izany no nahitana fa olana iraisan’ny ankamaroan’ny ivon-toeram-panofanana :

  • ny fahateran’ny foto-drafitrasa
  • ny tsy fisian’ny erinaratra sy ny rano
  • ny tsy fahampian’ny fitaovana ary koa ny mpampiofana

Nanamafy ny minisitry ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arak’asa fa fomba iray enti-manatsara ny kalitaom-panofanana :

  • ny fahafahana mamaritra ny fomba fiasa(méthodologie)
  • ny fiaraha-miasa amin’ny orinasa sy ny tompon’andraikitra eny anivon’ny faritra hanamorana ny fahafahan’ny mpiofana manao ny fampiharana.
  • ny firaha-miasa amin’ny miankina sy ny tsy miankina ho fanitarana ireo seha-piofanana

Ireo no antso sady hafatra nataon’ny Ministra nandritry ny fitsidihina rehetra nataony.

« Olo mahay raha, tsy very mandeha »
©️SCOM METFP/Octobre 2021

Olo-mahay raha, tsy very mandeha

Adresses

Formation FPQ/AMB

Copyright © 2021 – Ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle