Faritra Androy – Kaominina Ambanivohitra Ambazoa : fanomezan-danja sy fitradrahana ny raketa

Tombony lehibe ho an’ny Faritra Androy ny fisian’ny raketa, zava-maniry azo trandrahana tsara ka avadika sakafo, na ho an’ny olombelona na koa ho an’ireo biby fiompy toy ondry sy osy izany.

Miara-misalahy amin’ny fampiofanana ireo tantsaha sy mpiompy ao Ambazoa ny Ministeran’ny Fampianarana Teknika sy ny Fanofanana arak’Asa sy PNUD noho izany.

Ny famadihana ny ravina raketa ho sakafon’omby no fampiofanana ifantohan’ny roa tonta eto, ka tantsaha maherin’ny 200 no misitraka mivantana izany. Tanjona dia ny hanamafisana ireo fahaiza-manao eo an-toerana ary koa iadiana amin’ny tsy fanjarian-tsakafo.

Ankoatra izay, dia misy ihany koa ny fampiofanana amin’ny sehatry ny tao-trano, ho an’ny tanora 20. Natsangana arak’izany ny trano fanodinana raketa ho fanampin-tsakafo ny ondry sy ny osy, tamin’ny alalan’ny « chantier école », izay nametrahana rahateo ny milina, mbola fiaraha-miasa amin’ny PNUD, ny DRETFP Androy sy ny METFP.

Tonga nijery ny fotodrafitrasa sy ny fandrosoan’ny fanofanana tao Ambazoa, ny zoma 13 mai 2022, Ramatoa VAVITSARA Rahantanirina Gabriella, Ministry ny Fampianarana Teknika sy ny Fanofanana arak’Asa.
Anisan’ny vaindohan-draharahan’ny Ministera hoy izy ny mikaroka sy mihaino izay fanofanana takian’ny filan’ny faritra, ny mponina, ary ny orinasa, toy izao fidianana ifotony izao.
Izany no hatao dia afahana manome fanofanana arak’asa mitondra asa mahavelona.

Ankoatra ny kaominina Ambazoa, distrika ambovombe dia misitraka izany ihany koa ny kaominina Tranovaho, distrikan’ny Beloha

« Olo mahay raha tsy very mandeha »
©️SCOM METFP/ Mai 2022

Olo-mahay raha, tsy very mandeha

Adresses

Formation FPQ/AMB

Copyright © 2021 – Ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle