METFP – 08 Martsa 2022 : Firarian-tsoa

Amin-kafaliana no hiarahabako ny vehivavy rehetra amin’izao andro iraisam-pirenena hankalazana ny zontsika izao.
Hankalazaina indrindra izany andro izany satria maneran-tany dia mbola betsaka ny ezaka takiana mba ho fanajana feno izany zo izany ; ny zo rahateo miteraka adidy tsy maintsy hiantsorohana, na eo anivon’ny fianakaviana, na eny anivon’ny fiaraha-monina.
Ho antsika eto Madagasikara dia miompana indrindra amin’ny anjara biriky entin’ny vehivavy amin’ny fandrosoana lovain-jafy ny fankalazana, ka mirary ny ampela rehetra hanana risi-po sy fahasahiana handray ny andraikitra tandrify azy tsirairay amin’ny sehatra misy azy avy.

Olo-mahay raha, tsy very mandeha

Adresses

Formation FPQ/AMB

Copyright © 2021 – Ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle