« Fanabeazana ny ankizivavy, fampizakan-tena ny vehivavy, antoky ny fampandrosoana lovain-jafy».

Io no lohahevitra entina hankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an’ny zon’ny vehivavy tamin’ity taona ity. Teto Analamanga no nosafidiana hanaovana ny hetsika fankalazana izay natomboka ny 27 febroary lasa teo ary nofaranana tao amin’ny Kianja Barea Mahamasina ny 08 martsa 2023.
Nanome voninahitra ny fotoana ny Filoham-pirenena Andry RAJOELINA sy Ramatoa vadiny Mialy RAJOELINA izay sady Filoha mpanorina ny Fikambanana Fitia.

Anisan’ireo nanotrona ny fankalazana ihany koa Ramatoa Ministry ny Fampianarana Teknika sy ny Fanofanana arak’Asa, VAVITSARA Rahantanirina Gabriella.

Miavaka ny fankalazana tamin’ity taona ity satria dia nandray anjara mavitrika tamin’ny diabe ireo fikambanam-behivavy miisa 53 miakina sy tsy miankina, ahitana ireo andrim-panjakana, ireo ministera, ireo fikambanam-behivavy avy amin’ny Faritra sy Distrika maro samihafa, ireo avy amin’ny fiangonana, ireo relijiozy sy ny maro hafa.

Manan-danja eo imasoan’ny Filoham-pirenena sy Ramatoa vadiny ny vehivavy ka nomena sehatra izy ireo ahafahany mampisongadina ny fahaiza-manaony tamin’ny alalan’ny fanofanana, ny fampirantiana ny asa tanany toy ny hosodoko, ny fitsinjovana ny fahasalamany tamin’ny alalan’ny karavanina medikaly, ny fahaizany mitantana ary ny fitarihany lahadinika mifototra amin’ny fampivoarana ny vehivavy.

Ny METFP raha tsiahivina dia nandray anjara tamin’ireo hetsika maro samihafa niarahana tamin’ny Ramatoa vadin’ny Filoham-pirenena ka nanofana vehivavy 460 avy amin’ny faritra 23.

“Olo mahay raha, tsy very mandeha”
© CELCOM METFP/ martsa 2023
………….

“Éducation des filles, autonomisation des femmes, garante du développement durable”, tel est le thème retenu cette année pour célébrer la Journée internationale des droits des femmes.

L’événement s’est déroulé du 27 février au 08 mars 2023 à Analamanga, où le Stade Barea Mahamasina a accueilli la clôture de cette célébration. La cérémonie a éte honorée par la présence du Président Andry RAJOELINA et de la Première Dame Mialy RAJOELINA, fondatrice de l’Association Fitia.

Madame le Ministre de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, VAVITSARA Rahantanirina Gabriella, ainsi que les autres membres du Gouvernement ont soutenu l’événement.

Le défilé, auquel ont participé plus de 53 organisations féminines, a été l’élément central de cette célébration. Les institutions publiques, le parlement, les ministères, les organisations publiques et privées, les organisations féminines venues des régions et des districts, y compris les religieuses, ont massivement afflué pour rejoindre les rangs lors de cette marche.

Le Président et la Première Dame ont accordé une importance particulière au rôle des femmes. Des activités ont été organisées pour permettre aux femmes de mettre en valeur leurs compétences à travers des formations, des expositions d’art, des conférences thématiques et une caravane médicale.

Le Ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle a également pris part à plusieurs activités avec la Première Dame, formant notamment 460 femmes issues des 23 régions.

Il convient de souligner l’importance de l’éducation des filles et de l’autonomisation des femmes pour assurer le développement durable, un engagement que le Président et la Première Dame ont honoré en participant activement à cette célébration.

“Olo mahay raha, tsy very mandeha”
© CELCOM METFP/ mars 2023

Olo-mahay raha, tsy very mandeha

Olo-mahay raha, tsy very mandeha

Olo-mahay raha, tsy very mandeha

Adresses

Formation FPQ/AMB

Adresses

Formation FPQ/AMB

Adresses

Formation FPQ/AMB

Adresses

Copyright © 2021 – Ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle
Copyright © 2021 – Ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle
Copyright © 2021 – Ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle