METFP : Fiarahabana ireo tafita tamin’ny fanadinam-panjakana

METFP : Fiarahabana ireo tafita tamin’ny fanadinam-panjakana

Ry tanora, zandry, zanaka,

Dingana iray lehibe eo amin’ny fiainana ny fahazoana ny mari-pahaizana bakalorea, ary indrindra varavarana misokatra eo amin’ny fiatrehana ny ho avy.

Faly miarahaba anareo ny tenako ary mirary soa ho tonga amin’ny tanjona ambony indrindra izay kasainareo .

Singaniko manokana ianareo izay nanaraka ny fanofanana ato amin’ny Fampianarana Teknika izay tena nisongadina tamin’ny taha-pahafahana mihoatra ny 60% manerana ny Nosy. Tsara ny vokatra, midera ny fikirizanareo nahazoana ireo valim-panadinana mendrika indrindra.
Arabaiko manokana ihany koa ianareo:

 • GALO Jessica Tiana ( Mahajanga I)
 • TEFATSARA Jenna Stephie (Toamasina I)
 • RABARIJAONA Anthonio ( Antananarivo Renivohitra)
 • ANDRIANINA Princy Victorino (Fianarantsoa 301)
 • HOUSSEN Randriamarina Jhoann Orlando (Antsiranana I)
 • RAMIANDRISOA Tolojanahary Myreilla (Toliara I)
  Izay nahazo vokatra tsara indrindra eraky ny Madagasikara ary nitondra avo ny sehatry ny fampianarana tekinika. Tohizo hatrany ny filofosana amin’ny fianarana ary tongava amin’ny ambony indrindra.

Tiako ihany koa ny mankahery ireo izay tsy maintsy hamerin-taona. سباق الأحصنة Aza kivy, tohizo hatrany ny ezaka, ary tadidio fa ny fianarana no lova tsara indrindra.

Tsy hadino koa ianareo mpanabe sy mpampiofana, fisaorana lehibe no atolotro anareo ny amin’ny ezaka rehetra. Raha tsy nisy tokoa ianareo dia zava-poana ny tontonlon’ny fampianarana. لربح المال

Mino sy manantena aho fa ho tsara hatrany ny vokatra amin’ny taona ho avy .

VAVITSARA Rahantanirina Gabriella
Minisitry ny Fampianarana Teknika sy ny Fanofanana arak’Asa

…………………..

Aux candidats de la session 2022 du Baccalauréat

L’obtention du diplôme de Baccalauréat est une étape à franchir ouvrant la porte des études supérieures et le monde du travail.

Je suis très reconnaissante des efforts dont vous, nouveaux bacheliers, avez déployés, en particulier, apprenants de l’Enseignement Technique dont les résultats ont largement dépassés les 60%. Je tiens à féliciter particulièrement:

 • GALO Jessica Tiana (Mahajanga I)
 • TEFATSARA Jenna Stephie (Toamasina I)
 • RABARIJAONA Anthonio ( Antananarivo Renivohitra)
 • ANDRIANINA Princy Victorino (Fianarantsoa 301)
 • HOUSSEN Randriamarina Jhoann Orlando ( Antsiranana I)
 • RAMIANDRISOA Tolojanahary Myreilla (Toliara I)
  Vos mérites font la fierté de notre Ministère.

Je vous adresse mes félicitations et encourage dorénavant ceux qui vont devoir repasser les examens l’année prochaine. لعبة بلاك جاك

Je réitère également ma gratitude aux formateurs et à tous ceux qui ont contribué au bon déroulement des examens, sans qui, tous nos efforts auraient été vains.

VAVITSARA Rahantanirina Gabriella
Ministre de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle.

Olo-mahay raha, tsy very mandeha

Olo-mahay raha, tsy very mandeha

Olo-mahay raha, tsy very mandeha

Adresses

Formation FPQ/AMB

Adresses

Formation FPQ/AMB

Adresses

Copyright © 2021 – Ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle