Fihaonambe adihevitra momba ny fanabeazana / Lohahevitra : politikan’ny fampianarana

Niroso tamin’ny andro faharoa amin’ny famelabelarana arahana adihevitra ny Ministera telo tonta ny 22 jona 2021 tao amin’ny PLAZA. Niompana tamin’ny lohahevitra « Politique Enseignante » ny andro faharoa. Nanome voninahitra sy nanokatra tamin’ny fomba ofisialy ny fotoana Atoa TSIKEL’IANKINA Ernest, Ministry ny Fampianarana Teknika sy ny Fanofanana arak’Asa. Nanotrona izany koa ny Sekretera Jeneralin’ny Ministeran’ny Fanabeazam-pirenena, ny Sekretera Jeneralin’ny Fampianarana Teknika sy ny Fanofanana arak’Asa ary ny Sekretera Jeneralin’ny Fampianarana ambony sy ny fikarohana Siantifika, ny solotena maharitry ny Friedrich Ebert Stiftung (FES) Madagascar Atoa Constantin Grund, izay niditra tamin’ny alalan’ny fampitan-davitra. Tsiahivina fa ny FES no nanohana ny Ministera amin’ny fanatanterahana izao atrik’asa izao. Tsy adino ihany koa ireo solotenan’ny mpiara-miombon’antoka eo amin’ny sehatry ny fanabeazana tonga nanatrika izao hetsika nandritry ny roa andro izao.

Nizotra am-pilaminana toy ny andro voalohany ny famelabelarana arahana adihevitra ka nandray anjara mavitrika tamin’izany ny faritra 22. Anisan’ny nisongadina nandritra io fotoana io ny resaka mahakasika indrindra ny tontolo arak’asan’ny ny mpampianatra sy mpanabe: formation, gestion de carrière, déploiement, sns….
Ny antontan-kevitra azo avy amin’izao famelabelarana arahana adihevitra izao dia entina manomana ny « Revue Thématique du PSE » amin’ny volana jolay.

« Olo-mahay raha, tsy very mandeha »
© SCOM METFP

Olo-mahay raha, tsy very mandeha

Adresses

Formation FPQ/AMB

Copyright © 2021 – Ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle