Fisaorana avy amin-dRamatoa Minisitra tamin’ny fandaraisana ajara tamin’ny fambolen-kazo

Tsy haiko ny tsy hisaotra anareo rehetra nandray anjara tamin’ny fambolen-kazo natao androany : ny mpikambana ao amin’ny kabinetra, ianareo tompon’andraikitra isan-tsokajiny eto amin’ny Ministeran’ny Fampianarana Teknika sy ny Fanofanana arak’Asa fa indrindra ireo mpiara-miasa rehetra.
Tolorako fisaorana ihany koa ny Ben’ny tanànan’Anosiala sy ny Sefo Fokontany ao Fiakarana.
Nampihetsi-po ny firaisan-kinantsika, ary nahavita adidy amin’ny firenena isika satria dia nahatontosa ny vinan’ny Filoham-pirenena,« ho rakotr’ala i Madagasikara ».

Je tiens à remercier, les membres du cabinet, les cadres et tout le personnel du Ministère pour leur participation au reboisement de ce jour à Fiakarana, Commune Anosiala, District Ambohidratrimo.
Je réitère également mes remerciements au Maire de la Commune Anosiala et le Chef Fokontany de Fiakarana pour leur accueil.
Nous avons montré notre cohésion en participant à une action citoyenne qui s’aligne avec la vision du Président de la République « couvrir Madagascar de forêts pour les générations futures ».

Olo-mahay raha, tsy very mandeha

Adresses

Formation FPQ/AMB

Copyright © 2021 – Ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle