METFP – OIT – UNFPA – UNICEF : Fanofanana mifanaraka amin’ny filan’ny faritra sy ny orinasa

Ampitaina fahaiza-manao ny tanora afahan’izy ireo miatrika ny ho avy eo amin’ny sehatry ny asa sy n’y famoronana asa. Ny fanofanana mifanaraka amin’ny filan’ny faritra sy ny orinasa ary ny firenena amin’ny ankapobeny no tena omena vahana arak’izany.

Manohana izany tanjona izany ny OIT sy ny UNFPA ary ny UNICEF, amin’ny alalan’ny tetikasan’ny vondrona iraisam-pirenena « Peace Building Fund » (PBF).
Raha vantany vao vita ny fanofanana ireo tanora amin’ny Faritra DIANA sy SAVA dia omena tosika fanombohana izy ireo, afahany mamorona asa madinika na ihany koa manatsara izay efa asa ataony.

Tanora miisa zato (100) izay niala an_daharana tany an-tsekoly no nisitraka fiofanana tao amin’ny ivotoeram-panofanan’ ny SECREN Antsiranana.
Telo (03) volana ny faharetan’izany tamin’ny sehatry ny « électromécanique, plomberie, infographie, maçonnerie, tôlerie, tuyauterie, moteur ».

« Tanora mahavelon-tena mendrika, izany no tanora afaka hiatrika ny ho avy, hampandroso ny faritra misy azy ary indrindra ny firenena », hoy Ramatoa Minisitry ny Fampianarana Teknika sy ny Fanofanana, VAVITSARA Rahantanirina Gabriella, nandritry ny lahateniny tamin’ny lanonana fanolorana mari-panofanana ny alakamisy 10 febroary 2022.
Nankasitraka feno ny OIT ny tenany, noho izy ireo angady nananana sy vy nahitana ny fampiofanana sy fampitaovana.

Ny fisitrahan’ireo tanora ireo fanofanana dia fanoitra iray amin’ny ady atao amin’ny tsy fananan’asa.

« Olo-mahay raha, tsy very mandeha »
DRETFP DIANA,
DRETFP SAVA,
METFP/Février 2022

Olo-mahay raha, tsy very mandeha

Adresses

Formation FPQ/AMB

Copyright © 2021 – Ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle