Ampela miavotse antoky ny fampandrosoana lovain-jafy

Ampela miavotse antoky ny fampandrosoana lovain-jafy

✅✅Tafiditra indrindra ao anatin’ireo hetsika ho fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an’ny vehivavy, ny 08 martsa izao dia nisy ny fanofanana ireo solotenan’ny fikambanam-behivavy miisa 460 avy amin’ny faritra 23 manerana ny nosy, izay notanterahina tao amin’ny Lapam-panjakana Iavoloha nandritry ny telo andro.

👉👉Ny Alahady 05 martsa 2023 no nanolorana azy ireo ny mari-panamarihana nahavitana fiofanana tao amin’ny Mining Business Center Ivato ary tonga nanome voninahitra izany lanonana izany Andriamatoa Filoham-pirenena, Andry RAJOELINA sy Ramatoa vadiny, Mialy RAJOELINA. Nanotrona azy ireo Ramatoa Ministry ny Fampianarana Teknika sy ny Fanofanana arak’Asa, VAVITSARA Rahantanirina Gabriella, Ramatoa Ministry ny mponina, ny fiahiana sosialy sy ny fampivoarana ny vehivavy, ny solotena maharitry ny Banky iraisam-pirenena ary ny solotena maharitry ny Organisation Internationale du Travail (OIT) eto Madagasikara.

🙏🙏Ny vadin’ny Filoham-pirenena moa amin’ny maha filoha mpanorina ny Fikambanana Fitia azy dia manome lanja ny vehivavy amin’ny sehatra rehetra ahafahany mivelatra fa indrindra manome hasina sy anjara toerana lehibe ny vehivavy eo anivon’ny fiaraha-monina misy azy.

🎯🎯Nandritry ny lahateniny, Andriamatoa Filoha dia nanamafy fa ny vehivavy no andry fototra mampandroso ny firenena iray ary vonona hatrany izy mivady hanome tanana, hahatonga ny vehivavy rehetra hanana ny maha izy azy na ao an-tokantrano na eo amin’ny fiaraha-monina na eo amin’ny firenena.

💯💯Io fotoana io ihany koa no nanolorana ireo tosika fanombohana na “kits de démarrage” ho an’ny tsirairay izay nanaraka ny fiofanana ka ahitana ny fitaovan-dakozia rehetra ho an’ireo nanaraka ny fanofanana momba ny cuisine ary ireo fitaovana rehetra momba ny fanamboarana mofomamy ho an’ireo nanaraka ny fanofanana momba ny pâtisserie. Ankoatra ireo fitaovana dia nisy ihany koa ireo fanomezana akora (ingrédients) ahafan’ireo vehivavy manomboka asa avy hatrany. Ary ho fitsinjovana azy ireo amin’ny olan’ny herinaratra dia notoloran’ny Filoha takamoa mandeha amin’ny herin’ny masoandro tsirairay avy izy 460 mirahavavy.

📝📝Tsara ny manamarika fa fanombohana izao fanofanana natao teto Antananarivo izao fa hipariaka isam-paritra izany ary vonona amin’ny fanatanterahana izany ny fitondram-panjakana ka hahatratra hatrany amin’ny 30.000 ireo vehivavy hisitraka fanofanana mipaka amina asa velon-tena.

“Olo mahay raha, tsy very mandeha”
© CELCOM METFP/ martsa 2023

…………
« Une fille éduquée, une femme autonome, garant du développement durable »

✅✅Faisant suite à la formation des 460 femmes, venues des 23 régions de l’île au Palais d’Etat d’Iavoloha. Une cérémonie de remise d’attestations de fin formation s’est tenue au Mining Business Center Ivato ce dimanche 05 mars 2023.

👉👉Son Excellence Monsieur le Président de la République, Andry RAJOELINA et son épouse, Mialy RAJOELINA, ont honoré de leur présence la cérémonie. Madame le Ministre de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, VAVITSARA Rahantanirina Gabriella, Madame le Ministre de la Population, de la Protection Sociale et de la Promotion de la Femme, Madame la représentante de la Banque Mondiale et Monsieur le représentant de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) à Madagascar ont également été présents à cette cérémonie.

🙏🙏Madame la Première Dame, néanmoins fondatrice de l’Association Fitia, accorde une importance particulière aux femmes et travaille d’arrache pied afin qu’elles soient mises en valeur dans tous les domaines où elles peuvent s’épanouir, mais surtout leur donner une dignité et un rôle important dans la société.

🎯🎯Lors de son allocution, Monsieur le Président a affirmé que les femmes constituent le pilier garant du développement d’un pays et que lui et son épouse resteront toujours disponibles à prêter main forte quant à la valorisation et la promotion des femmes.

💯💯Au cours de cette cérémonie, des kits de démarrage constitués de four artisanal, de divers ustensiles de cuisine ainsi que des ingrédients ont été offerts à chacune d’elles. Outre ces kits de démarrage, le Président a également remis à chacune des 460 femmes un kit solaire à deux lampes.

📝📝Il convient de noter que la formation qui s’est tenue à Antananarivo n’est qu’un début, mais elle va s’étendre au niveau des régions avec un objectif de 30.000 femmes formées.

“Olo mahay raha, tsy very mandeha”
© CELCOM METFP/ mars

Olo-mahay raha, tsy very mandeha

Olo-mahay raha, tsy very mandeha

Olo-mahay raha, tsy very mandeha

Adresses

Formation FPQ/AMB

Adresses

Formation FPQ/AMB

Adresses

Copyright © 2021 – Ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle