Fandalovan-dRamatoa VAVITSARA Rahantanirina Gabriella, tao amin’ny renivohitry ny Faritra Vakinankaratra.

Nidina ifotony nijery ireo foto-drafitr’asa sy ny fizotran’ny fanofanana tao amin’ny CFP sy LTP Antsirabe ny Minisitry ny Fampianarana Teknika sy ny Fanofanana arak’asa, ny alakamisy 07 oktobra 2021.

Ho fanatsarana ny fanofanana dia nandroso toromarika toy izao manaraka izao ny Ministra:

  1. Hamafisina ny fiaraha-miasa eo amin’ny ivon-toeram-panofanana, sy ireo orinasa tsy miankina eny ifotony
  2. Omena lanja ny fanaovana fampiharana eny anivon’ny orinasa
  3. Hampifanarahana tanteraka amin’ny filan’ny tsenan’asa ny tolotra ara-panofanana eny an-tsekoly
  4. Tandremana sy tandrovana ny fanarahana ny fenitra ara-kalitao
  5. Karakaraina ny atontan-taratasy momban’ny faritry ny sekoly, mba hahafahana mampitombo ny isan’ny foto-drafitr’asa
  6. Hatsaraina ny foto-drafitr’asa efa mijoro

Mazava loatra fa dia natao ho hampiharina amin’ireo toeram-panofanana sy fampianarana rehetra manerana ny Nosy ny toromarika nomen-dRamatoa Minisitra taty Antsirabe.

« Olo mahay raha, tsy very mandeha »
©️SCOM METFP/ Octobre 2021

Olo-mahay raha, tsy very mandeha

Adresses

Formation FPQ/AMB

Copyright © 2021 – Ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle