Fanolorana ireo fitaovam-pianarana ho an’ny LTP Taolagnaro sy ny CFP Tsivory

👉Ny Alakamisy faha 02 febroary 2023 no notolorana tamin’ny fomba ofisialy ireo fitaovam-pianarana avy amin’ny Filoham-pirenena Andry RAJOELINA ho an’ny LTP Fort Dauphin.

✅Tamin’ny alalan-dRamatoa VAVITSARA Rahantanirina Gabriella, Ministry ny Fampianarana Teknika sy ny Fanofanana arak’Asa no nandraisan’ny Solombavambahoakan’i Madagasikara voafidy tao Fort Dauphin ireo kits scolaires ahitana kitapo, kahie, penina 4 loko, gaoma, fitsipika, pensilihazo. Misitraka izao fitaovana izao ireo kilasy mendrika indrindra ka isan’izany ny 2ème année G2 ao amin’ny LTP Taolagnaro miisa 24 sy ny mpiofana 11, 2ème année Agricole avy ao amin’ny CFP Tsivory.

📝⏩Raha tsiahivina ny LTP Taolagnaro dia niforona ny volana oktobra 2010. Mizara roa ny fampiofanana ao amin’ny LTP Taolagnaro izay ahitana ny Formation Professionnelle Initiale (FPI) sy ny Formation Professionnelle Qualifiante (FPQ) et Modulaire.
Maro lafy ny sampam-piofanana ao an-toerana toy ny BTP, ny Maintenance automobile, ny Gestion, ny Maçonnerie de base, ny Plomberie sanitaire résidentielle, ny Électricité, ny Informatique bureautique, ny Opérateur de saisie, ny Coupe et couture, ny Pâtisserie et viennoiserie, ny Restauration villageoise ary ny Guide touristique. Hatramin’ny nanombohan’ny fiofanana dia maherin’ny 500 ny mpiofana nivoaka avy tao amin’ny LTP Taolagnaro.

🎯🎯Tsara ny manamarika fa efa misy fiaraha-miasa matotra eo amin’ny METFP sy ny Solombavambahoaka voafidy tao Fort Dauphin nanomboka ny taona 2022 ary isan’izany ny tetikasa Ampela mionjo izay nanofanana vehivavy 5000 tao anatin’ny kaominina 28 mandrafitra ny distrikan’i Taolagnaro. Miasa avy hatrany ireo vehivavy ireo ary mahavelon-tena noho ny fahaiza-manao noratoviny.

💯💯Ho fanohizana ireo ezaka dia mbola maro ny fiofanana izay ho tontosaina amin’ity taona 2023 ity ary ny mampiavaka azy dia hahazo fiofanana ihany koa ireo lehilahy. Ankoatra izay dia nisy ihany koa ny fanofanana ireo vehivavy amin’ny lafiny fandraisam-bahiny sy ny “femme de ménage” mba hanamora ny fidirany eo amin’ny sehatry ny asa avy hatrany. Taolagnaro rahateo moa dia anisan’ireo toerana mandray mpizahan-tany ka izany indrindra no antom-pisian’ny fiofanana tahaka izao.

“Olo mahay raha, tsy very mandeha”
© CELCOM METFP/ mars 2023

Olo-mahay raha, tsy very mandeha

Olo-mahay raha, tsy very mandeha

Olo-mahay raha, tsy very mandeha

Adresses

Formation FPQ/AMB

Adresses

Formation FPQ/AMB

Adresses

Formation FPQ/AMB

Adresses

Copyright © 2021 – Ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle
Copyright © 2021 – Ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle
Copyright © 2021 – Ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle