Fizarana mari-panamarihana nahavitana fiofanana ho an’ireo mpanao hotely fisakafoana, andiany faharoa

Tao aorian’ny fifanaovan-tsonia fiaraha-miasa teo amin’ny Ministeran’ny Fampianarana Teknika sy ny Fanofanana arak’Asa, ny Kaominina Antananarivo Renivohitra ary ny Fédération des Hôteliers et Restaurateurs de Madagascar ny volana aprily 2022 dia nisy ny fiofanana ireo mpanao hotely fisakafoana manodidina an’Anosy, Mahamasina ary Zaimaika Analakely.
Ny fiofanana dia naharitra 4 herinandro ary niompana tamin’ny tontolon’ny sakafo sy ny fitsipika ary fenitra tokony arahana amin’ireo dinganana fikarakarana azy. Teo koa ny fanofanana izay niarahana tamin’ny Sapeurs Pompiers izay mikasika ny fihetsika atao amin’ny famonjena voina.

Nisy araka izany ny lanonana fanolorana mari-panamarihana nahavitana fiofanana ho azy 40 mianadahy tao amin’ny INTH Ampefiloha ny Zoma 10 mars 2023 izay notronin’ireo sehatra rehetra mpiara-miasa amin’ny fanatontosana ny tetikasa isan’izany ny METFP, ny CUA, ny FHORM ary ny FMFP.

Raha tsiahivina dia ny Agence Française de Développement (AFD) sy ny Fonds Malgache de Formation Professionnelle (FMFP) no mamatsy vola ny tetikasa ary mahatratra 130 ireo mpanao hotely fisakafoana hisitraka ny fiofanana hatramin’ny volana aprily ho avy izao.

“Olo mahay raha, tsy very mandeha”
© CELCOM METFP/ mars 2023

————————————-

Remise des attestations de formation aux gargotiers d’Antananarivo, 2ème vague

✔ Au mois d’avril 2022, une signature de convention entre le Ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle (METFP), la Commune Urbaine d’Antananarivo (CUA) et la Fédération des Hôteliers et Restaurateurs de Madagascar (FHORM) s’est tenue à la CUA Analakely. En marge de cette convention, 40 gargotiers aux environs d’Analakely, d’Anosy et de Mahamasina ont reçu une formation de 4 semaines sur “l’Hygiène et sécurité alimentaire”, la “Technique d’accueil” et les “Premiers secours – sécurité incendie”.

A l’issue de cette formation, une remise d’attestations s’est tenue à l’INTH le 10 mars 2023 en présence des parties prenantes du projet entre autres les représentants du METFP, de la CUA, de la FHORM et du FMFP.

Rappelons que le projet est financé par l’Agence Française de Développement (AFD) et le Fonds Malgache de Formation Professionnelle (FMFP), et prévoit un renforcement de capacité aux 130 gargotiers jusqu’au mois d’avril 2023.

“Olo mahay raha, tsy very mandeha”
© CELCOM METFP/ mars 2023

Olo-mahay raha, tsy very mandeha

Olo-mahay raha, tsy very mandeha

Olo-mahay raha, tsy very mandeha

Adresses

Formation FPQ/AMB

Adresses

Formation FPQ/AMB

Adresses

Formation FPQ/AMB

Adresses

Copyright © 2021 – Ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle
Copyright © 2021 – Ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle
Copyright © 2021 – Ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle