IARINARIVO : Mandray ny andiany manokana amin’ny tetikasa Mivoatse

IARINARIVO : Mandray ny andiany manokana amin’ny tetikasa Mivoatse

Ao Iarinarivo, distrikan’Ambohidratrimo no hanatanterahana ny MIVOATSE andiany manokana ny 24, 25 ary 26 mey 2023. Tonga nanome voninahitra ny lanonam-panokafana amin’ny fomba ofisialy Ramatoa VAVITSARA Rahantanirina Gabriella, Ministry ny Fampianarana Teknika sy ny Fanofanana arak’Asa, Andriamatoa Solombavambahoaka voafidy tao amin’ny distrikan’Ambohidratrimo, Andriamatoa Mpandrindra nasionaly ny tetikasa MIVOATSE ao amin’ny fiadidian’ny Repoblika, ny solotenan’ny banky iraisam-pirenena ary ireo olo- manan-kaja ao an-toerana.

Nosafidiana ny kaominina ambanivohitra Iarinarivo hanatanterahana izao andiany manokana izao noho ny hetahetan’ireo vehivavy te hisitraka fanofanana ara-kalitao mba hampivoatra ny fiainany. Ny mponina ao an-toerana moa dia mivelona amin’ny fiompiana sy fambolena rahateo.

Miisa 90 ireo vehivavy handray fampiofanana mikasika fiompiana ombivavy be ronono sy ny fanodinana ny ronono ary ny fitantanana ka mifandrimbona ny Ministeran’ny Fampianarana Teknika sy ny Fanofanana arak’Asa, ny Ministeran’ny fiompiana sy fambolena ary ny Ministeran’ny asa, ny fampananan’asa, ny asam-panjakana ary ny lalàna sosialy amin’ny fampiofanana azy ireo.

Tanjon’ny MIVOATSE ny hanomezana tosika ireo vehivavy amin’ny seha-pihariana ataony sy tiany hatao ho antoky ny fivelomany ho fampiharana ny Velirano faha 4 sy faha 6 napetraky ny Filoham-pirenena Andry RAJOELINA. Efa natomboka tany amin’ny Faritra Menabe ny MIVOATSE. Nandalo tao amin’ny Faritra Vatovavy sy Fitovinany ary Atsimo Antsinanana ary mbola hihitatra amin’ny Faritra maro manerana ny nosy.

Olo mahay raha, tsy very mandeha”
© CELCOM METFP/Mai 2023


IARINARIVO : Edition spéciale du projet Mivoatse

Iarinarivo, commune rurale d’Ambohidratrimo, reçoit l’édition spéciale du projet MIVOATSE les 24, 25 et 26 mai 2023. Madame VAVITSARA Rahantanirina Gabriella, Ministre de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, Monsieur le Député de Madagascar élu à Ambohidratrimo, Monsieur le Coordonnateur du projet MIVOATSE auprès de la Présidence ainsi que les autorités locales ont honoré de leur présence la cérémonie de lancement de MIVOATSE.

Suite à la demande des femmes de la commune, Iarinarivo a été choisie pour pour cette édition speciale en raison de leurs volontés à bénéficier d’une formation de qualité pour améliorer leur vie. Il est à noter que la population locale vit de l’élevage et de l’agriculture.

90 femmes de la localité recevront une formation sur l’élevage des vaches laitières, la transformation du lait et la gestion simplifiée. Le Ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, le Ministère de l’Elevage et de l’Agriculture et le Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Fonction Publique et des lois sociales assureront ces formations durant les trois jours.

L’objectif de MIVOATSE est de donner aux femmes l’opportunité de subvenir à leurs besoins en les offrant une formation adaptée à leur vie quotidienne. Ces formations garantissent la mise en œuvre des Velirano 4 et 6 institués par le Président de la République Andry RAJOELINA.

La première édition de MIVOATSE a commencé dans la région de Menabe. Il est passé par les régions de Vatovavy, de Fitovinany et d’Atsimo Antsinanana et continuera à s’étendre à de nombreuses régions de Madagascar afin de promouvoir la résilience et l’autonomie de la femme.

“Olo mahay raha, tsy very mandeha”
© CELCOM METFP/ mai 2023

Olo-mahay raha, tsy very mandeha

Olo-mahay raha, tsy very mandeha

Olo-mahay raha, tsy very mandeha

Adresses

Formation FPQ/AMB

Adresses

Formation FPQ/AMB

Adresses

Formation FPQ/AMB

Adresses

Copyright © 2021 – Ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle
Copyright © 2021 – Ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle