Ny maha zava-dehibe ny fiofanana manaraka ny fenitra sy ny kalitao mialohan’ny hidirana eo amin’ny tsenan’ny asa

Ny maha zava-dehibe ny fiofanana manaraka ny fenitra sy ny kalitao mialohan’ny hidirana eo amin’ny tsenan’ny asa

Antoka mampahomby ny famokarana ny fisian’ny fampiofanana ireo mpiasa. Ny METFP izay mpiahy ny FMFP dia vonona hifanome tanana amin’ireo orinasa rehetra toy ny MKLEN amin’ny fanomezana ny “agrément” sy ny “autorisation d’ouverture” ho enti-mapiroborobo ny sehatr’asa miteraka asa ho an’ny tanora.

Manana ivon-toeram-panofanana ny MKLEN izay hanofanana ireo tanora maniry ny hiasa ao amin’ity orinasa ity ka dingana maro no lalovana raha hanaraka izany:

  • miditra sokajy D ny mpiofana ary maharitra 12 herinandro ny fiofanana,
  • rehefa mahavita 3 herinandro ny mpiofana dia misy fitsirihana atao aminy ka izay mahafeno ny salan’isa takiana dia miakatra sokajy C,
  • rehefa mahavita 6 herinandro indray ka mahazo naoty 50% dia voaray hiasa ao amin’ny “chaîne Training 1 na Training 2” avy hatrany.

Nidina ifotony nijery ny zava-misy tetsy amin’ny orinasa MKLEN International Alakamisy Ambohidratrimo Ramatoa VAVITSARA Rahantanirina Gabriella, Ministry ny Fampianarana Teknika sy ny Fanofanana arak’Asa, notronin’Andriamatoa Tale Jeneralin’ny Indostria ary Andriamatoa Talen’ny Jeneralin’ny FMFP ny 16 mey 2023. Orinasa afakaba manana ny maha izy azy ny MKLEN noho izy misokatra eo amin’ny tsena iraisam-pirenena, amin’ny famokarana pataloha isan-karazany.

“Olo mahay raha tsy very mandeha”
©CELCOM METFP/ Mey 2023


L’importance de la formation professionnelle suivant les normes et la qualité avant l’entrer sur le marché du travail

La possibilité de former la main d’œuvre est un gage de réussite pour la promotion d’une société. Le METFP, qui est le Ministère de tutelle du FMFP, affirme son engagement dans la facilitation de l’obtention des agréments et des autorisations d’ouverture de centres de formation, permettant aux entreprises telles que MKLEN d’être formalisées. Le but est de donner aux jeunes des opportunités d’avenir meilleures et un emploi décent.

MKLEN dispose d’un centre de formation destiné aux jeunes qui souhaitent travailler dans cette entreprise. Pour ce faire, plusieurs étapes sont à suivre :

  • Les stagiaires entrent en catégorie D et suivent une formation de 12 semaines.
  • Après 3 semaines, lorsque les stagiaires passent un test qui leur permettra de passer en catégorie C,
  • Après avoir effectué 6 semaines supplémentaires et obtenu une note de 50 %, ils seront immédiatement embauchés pour travailler dans la chaîne Training 1 ou Training 2.

Afin de mettre en œuvre ces objectifs, Madame VAVITSARA Rahantanirina Gabriella, Ministre de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, accompagnée de Monsieur le Directeur Général de l’Industrie et de Monsieur le Directeur Général de la FMFP, ont effectué une descente auprès de la société MKLEN International, située à Ambohidratrimo, le 16 mai 2023. MKLEN est une entreprise franche de renommée internationale qui œuvre dans la production de pantalons pour les grandes marques internationales.

“Olo mahay raha, tsy very mandeha”
© CELCOM METFP/ mai 2023

Olo-mahay raha, tsy very mandeha

Olo-mahay raha, tsy very mandeha

Olo-mahay raha, tsy very mandeha

Adresses

Formation FPQ/AMB

Adresses

Formation FPQ/AMB

Adresses

Formation FPQ/AMB

Adresses

Copyright © 2021 – Ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle
Copyright © 2021 – Ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle