Fisaorana avy amin-dRamatoa Minisitra tamin’ny fahatontosan’ny « Fikaonandoham-pirenena ho an’ny fanabeazana »

Tontosa soa aman-tsara ny « Fikaonandoham-pirenena ho an’ny fanabeazana », ho fanovana lalina ny Fanabeazana.

Tsy tanteraka izany raha tsy teo ny firaisankinantsika rehetra sy ny Minisitera Telo tonta. Singanina manokana ianareo teknisianina izay nanao ny ainareo tsy ho zavatra ka nahalavorary ny zaikabe; ianareo izay avy lavitra sy ny any amin’ny faritra nahafoy fotoana, nanatrika ity fikaonandoham-pirenena ho an’ny fanabeazana ity.

Ankasitrahana ihany koa ireo mpiara miombon’antoka, sy ianareo avy ao amin’ny firaisamonim-pirenena, nanohana hatrany tamin’ny lafiny rehetra .

Mendri-piderana ny fiaraha-mientana ho fikatsahana fampivoarana, antoky ny ho avy mamiratra ho an’ny taranaka.

Mankasitraka sy mankatelina tompoko

VAVITSARA Rahantanirina Gabriella
Minisitry ny Fampianarana Teknika sy ny Fanofanana arak’Asa.

Olo-mahay raha, tsy very mandeha

Adresses

Formation FPQ/AMB

Copyright © 2021 – Ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle