Fandaharam-piofanana ANJARA : paikady entina hanomezana tosika ireo tanora mba hananany ho avy mamiratra

Fandaharam-piofanana ANJARA : paikady entina hanomezana tosika ireo tanora mba hananany ho avy mamiratra

“𝗢𝗺𝗲𝗼 𝘁𝗼𝘀𝗶𝗸𝗮 𝗶𝗿𝗲𝗼 𝘁𝗮𝗻𝗼𝗿𝗮 𝗺𝗯𝗮 𝗵𝗮𝗵𝗮𝗹𝗮𝗹𝗮𝗻𝘆 𝗻𝘆 𝘁𝗲𝗻𝗮𝗻𝘆, 𝗵𝗮𝗺𝗽𝗮𝗵𝗮𝗳𝗮𝗻𝘁𝗮𝘁𝗿𝗮 𝗮𝘇𝘆 𝗻𝘆 𝗹𝗮𝗹𝗮𝗻𝗮 𝘁𝗼𝗸𝗼𝗻𝘆 𝗵𝗶𝘇𝗼𝗿𝗮𝗻𝘆, 𝗵𝗮𝗵𝗮𝘇𝗼𝗮𝗻𝘆 𝗳𝗮𝗵𝗮𝘁𝗼𝗸𝗶𝘀𝗮𝗻-𝘁𝗲𝗻𝗮 𝗺𝗮𝗻𝗼𝗹𝗼𝗮𝗻𝗮 𝗻𝘆 𝘁𝗲𝘁𝗶𝗸𝗮𝘀𝗮 𝘁𝗶𝗮𝗻𝘆 𝗵𝗮𝘁𝗮𝗼 𝗵𝗼 𝗳𝗮𝗻𝗼𝗺𝗮𝗻𝗮𝗻𝗮 𝗻𝘆 𝗵𝗼 𝗮𝘃𝗶𝗻𝘆”

Notontosaina ny 15 mey 2023 tao amin’ny Ministeran’ny Fampianarana Teknika sy ny Fanofanana arak’Asa Ampefiloha ny valan-dresaka niarahana tamin’ny mpanao gazety mahakasika ny “Programme ANJARA”. Nitafa sy nifampizara momba ity tetikasa entina hanomezana fanofanana raitra sy manaraka ny fenitra ity, Ramatoa VAVITSARA Rahantanirina Gabriella, METFP, ny solotena avy amin’ny mpikarakara ny hetsika dia ny HENKA SURU ary ireo mpanohana: ny SAYNA sy ny Ticket Place.

Ho tanterahina ny 20 mey 2023 ao amin’ny CCI Ivato ny fanombohana ny hetsika ANJARA ary haharitra hatramin’ny volana novambra 2023. Andro iray ahafahan’ny tanora, mpianatra, olon-tsotra an’asa sy tsy an’asa misitraka fampiofanana avy amin’ny mpanazatra manana ny maha izy azy. Ho zaraina mandritra io fotoana io ireo teknika avy amin’ny Oniversite Harvard Kennedy School (USA) sy ny Hec Univers Coaching (France).

“Olo mahay raha tsy very mandeha”
©CELCOM METFP/ Mey 2023


Programme ANJARA : première conférence business partner à Madagascar

Donner aux jeunes un élan pour trouver leur identité, la confiance en soi, l’estime de soi, et les initier aux bonnes attitudes et aux comportements à adopter pour évoluer dans un plan de carrière professionnelle

Une conférence de presse s’est tenue le 15 mai 2023 au Ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle à Ampefiloha concernant la tenue de la première première Conférence Business Partner à Madagascar, nommée « Programme Anjara ». Madame VAVITSARA Rahantanirina Gabriella, METFP, les organisateurs de l’événement dont HENKA SURU, et les partenaires entre autres SAYNA et Ticket Place, ont présenté en quelques lignes l’événement en question.

Le Programme ANJARA sera lancé le 20 mai 2023 au CCI Ivato et se poursuivra jusqu’en novembre 2023. ANJARA est une journée de formation et de coaching avec des Coachs certifiés, utilisant les techniques de Harvard Kennedy School (USA) et de Hec Univers Coaching (France) destinée aux jeunes, lycéens, étudiants, chercheurs d’emploi, salariés et entrepreneurs.

« Olo mahay raha, tsy very mandeha »
© CELCOM METFP/ mai 2023

Olo-mahay raha, tsy very mandeha

Olo-mahay raha, tsy very mandeha

Olo-mahay raha, tsy very mandeha

Adresses

Formation FPQ/AMB

Adresses

Formation FPQ/AMB

Adresses

Formation FPQ/AMB

Adresses

Copyright © 2021 – Ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle
Copyright © 2021 – Ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle