Fandraisana ireo avy amin’ny Association Albinos Madagascar (AMM)

Fandraisana ireo avy amin’ny Association Albinos Madagascar (AMM)

Tao aorian’ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho fampahafantarana ny olona manana toe-tena varira izay notanterahina tao Farafangana ny faha 29 sy 30 jona lasa teo dia noraisin-dRamatoa VAVITSARA Rahantanirina Gabriella, Ministry ny Fampianarana Teknika sy ny Fanofanana arak’Asa izay sady Ministra mpiahy ny Faritra Avaratra sy Ramatoa RAHELIHANTA Jocelyne, Filoha Lefitry ny Antenimierampirenena ao Antsiranana ireo avy amin’ny Fikambanana Albinos Madagascar avy any SAVA, DIANA ary Boeny ny 02 jolay 2023.

Ny fikambanana moa dia naneho fisaorana sy fankasitrahana feno ho an-dRamatoa Ministra sy Ramatoa VPAN tamin’ny fanohanana sy fanomezana tosika ny fikambanana amin’izay hetsika rehetra ataony.

Raha tsiahivina dia tao amin’ny Centre SEMAFA no nanatanterahana ny fankalazana ny ivon’ny andro iraisam-pirenena ho fampahafantarana ny olona manana toe-tena varira ka isan’ireo ezaka nataon’ny fikambanana ny fizarana « crème solaire », ny fitsidihana ireo ivon-toeram-pampianarana izay tarihan’ny olona manana fahasembanana ary ny fanentanana mikasika ny fampiatiana. Akehitriny, efa maherin’ny 150 ireo mpikambana ao amin’ny AAM manerana an’i Madagasikara ary any Antsiranana indray no hanaovana ny fankalazana amin’ny taona ho avy io.

« Olo mahay raha, tsy very mandeha »
© CELCOM METFP/ jolay 2023


Rencontre avec l’Association Albinos Madagascar (AMM)

Après la célébration de la Journée Internationale de la sensibilisation à l’albinisme, qui s’est tenue à Farafangana les 29 et 30 juin derniers, Madame VAVITSARA Rahantanirina Gabriella, Ministre de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, néanmoins Ministre coach de la région Nord et Madame RAHELIHANTA Jocelyne, Vice-Présidente de l’Assemblée Nationale à Antsiranana ont reçu les membres de l’Association Albinos Madagascar de SAVA, de DIANA et de Boeny le 02 juillet 2023 à Ampefiloha.

L’Association a exprimé ses remerciements et sa gratitude à l’endroit de Madame le Ministre et de Madame VPAN pour avoir soutenu et appuyer l’AAM dans toutes ses actions.

A titre de rappel, la célébration de la Journée internationale de la sensibilisation à l’albinisme s’était tenue au Centre SEMAFA Farafangana. Diverses activités ont été menées entre autres la distribution de crème solaire, la visite de centres éducatifs gérés par des personnes en situation de handicap et la sensibilisation sur l’inclusion. Actuellement, l’AAM rassemble près de 150 membres dans tout Madagascar et Antsiranana abritera la célébration l’année prochaine.

« Olo mahay raha, tsy very mandeha »
© CELCOM METFP/ juillet 2023

Olo-mahay raha, tsy very mandeha

Olo-mahay raha, tsy very mandeha

Olo-mahay raha, tsy very mandeha

Adresses

Formation FPQ/AMB

Adresses

Formation FPQ/AMB

Adresses

Copyright © 2021 – Ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle