Fanokafana amin’ny fomba ofisialy ny taom-pambolen-kazo 2022-2023

Fanokafana amin’ny fomba ofisialy ny taom-pambolen-kazo 2022-2023

Nanokatra tamin’ny fomba ofisialy ny taom-pambolen-kazo 2022-2023 tao amin’ny CR Ilaka Est, distrikan’i Vatomandry ny 28 janoary 2023 ny Filoham-pirenena Andry RAJOELINA. Isan’ireo nanatanteraka izany adidy masina izany Ramatoa VAVITSARA Rahantanirina Gabriella, Ministry ny Fampianarana Teknika sy ny Fanofanana arak’Asa notronin’ireo mpiara-miasa eo anivon’ny Fitaleavam-paritry ny ETFP Atsinanana.

“Izay mamboly hazo mamelona aina, izay mamboly hazo mamelona an’i Madagasikara”, araka izany teny filamatra izany dia zanan-kazo miisa 120.000 (hazo ala, kesina, hazo fihanam-boa ary hazo haingam-paniry) no nambolena amina velaran-tany 100ha. Anisan’ny nampiavaka ity fambolen-kazo ity ny fampisehoana ny fampiasana ny “drône semeur”, teknika vaovao entina hamafazana vihin-kazo ary mahavita velaran-tany 1ha ao anatin’ny 15 minitra.

Ho Madagasikara rakotra ala sy maitso no tanjona amin’izao fambolen-kazo izao, hanatsara ny fiainan’ny mponina ary handrindra ny tontolo iainana.

“Olo mahay raha, tsy very mandeha “
© CELCOM METFP-DRETFP Atsinanana/ janoary 2023

Olo-mahay raha, tsy very mandeha

Olo-mahay raha, tsy very mandeha

Olo-mahay raha, tsy very mandeha

Adresses

Formation FPQ/AMB

Adresses

Formation FPQ/AMB

Adresses

Copyright © 2021 – Ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle