FARITRA MATSIATRA AMBONY : Fanolorana mari-panamarinana nahavitana fiofanana ara-teknika ireo olona aman’arivony sy fifanarahana arak’asa ho an’ireo mpampianatra ao amin’ny Fampianarana Teknika sy Fanofanana arak’Asa

FARITRA MATSIATRA AMBONY : Fanolorana mari-panamarinana nahavitana fiofanana ara-teknika ireo olona aman’arivony sy fifanarahana arak’asa ho an’ireo mpampianatra ao amin’ny Fampianarana Teknika sy Fanofanana arak’Asa

Ny 26 mey 2023, andro faharoa amin’ny fitsidihan’ny Filoham-pirenena Andry RAJOELINA sy Ramatoa Mialy RAJOELINA vadiny ny Faritra Matsiatra Ambony no nanolorana ny mari-panamarinana nahavitana fiofanana ho an’ireo olona 1000 nanaraka ny fiofanana teknika sy arak’asa tamin’ny alalan’ny tetikasa MILOFO.

Tafiditra ao anatin’ny fandaharan’asa mifototra amin’ny fiahiana sosialy sy araton’aina iarahan’ny Fonds d’Intervention pour le Développement (FID), ny Ministeran’ny mponina, ny fiahiana sosialy ary ny fampivoarana ny vehivavy ary ny Ministeran’ny Fampianarana Teknika sy ny Fanofanana arak’Asa izy io. Fiofanana miompana amin’ny fanaovana sakafo, famakiana ny vato sy fandaharana rarivato ahafahana manamboatra lalana, fanaovana savony, fiompiana sy fambolena no nomena ary mipaka avy hatrany amin’ny sosialim-bahoaka araka ny toromarika nomen’Andrimatoa ho an’ireo mpikambana ao amin’ny Governemanta. Asa avy hatrany ao aorian’ny fanofanana, izay no tanjona amin’ny fampiharana ity tetikasa MILOFO ity.

Io fotoana io ihany koa no nanolorana ny fifanarahana arak’asa ho an’ireo mpampianatra miisa 90 voaray ho mpiasam-panjakana ao amin’ny Fitaliavam-paritry ny ETFP Matsiatra Ambony.

Araka ny nambaran’ny Filoham-pirenena dia natao hikendry ny fanasoavana ny vahoaka malagasy ny asa rehetra atao amin’ny alalan’ny Velirano faha 4 sy faha 6 ary porofo maneho izany ny fanofanana tahaka izao.

Naneho fisaorana an’Andrimatoa Filoha sy Ramatoa vadiny ny Ministry ny Fampianarana Teknika sy ny Fanofanana arak’Asa, VAVITSARA RAHANTANIRINA Gabriella, ary nanamafy fa mitsinjo ny vahoaka ny Filoha ary mikatsaka hatrany izay hanatsarana ny fiainanan’ny tsirairay.

“Olo mahay raha, tsy very mandeha”
© CELCOM METFP / mey 202


REGION HAUTE MATSIATRA : Remise des attestations de fin de formation au 1000 personnes formés ainsi que de Contrat de Travail aux formateurs de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle

Le 26 mai 2023, deuxième jour de la visite du Président Andry RAJOELINA et de la Première Dame, Mialy RAJOELINA dans la Région Haute Matsiatra, une attestation de fin de formation a été remise aux 1000 personnes qui ont suivi une formation technique et professionnelle à travers le projet MILOFO.

Il s’inscrit dans le cadre d’un programme d’aide sociale et d’accompagnement conjoint du Fonds d’Intervention pour le Développement (FID), du Ministère de la Population, de la protection Sociale et de la Promotion de la Femme et du Ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle. Des formations en cuisine, en tailleur de pierre et des programmes de pavage pour la construction de route, en fabrication de savon, en élevage et agriculture ont été dispensées. Tout cela au bénéfice du social de la population selon les instructions données par le Président aux membres du Gouvernement. MILOFO permet ainsi à la population de travailler directement après la formation.

Durant cette cérémonie même, des contrats de travail ont été remis aux 90 vacataires de la Direction Régionale de l’ETFP Matsiatra Ambony.

Comme l’a déclaré le Président, toutes les activités menées à travers les Velirano 4 et 6 visent le bien-être du peuple malagasy et une formation comme celle-ci en est la preuve.

La Ministre de l’Enseignement Technique et de la Formation professionnelle, VAVITSARA RAHANTANIRINA Gabriella, a tenu à éprouver sa gratitude envers le couple présidentiel et elle a souligné que le Président se soucie du peuple et travaille d’arrache-pied afin que son peuple ait une vie meilleure.

“Olo mahay raha, tsy very mandeha”
© CELCOM METFP/ mai 2023

Olo-mahay raha, tsy very mandeha

Olo-mahay raha, tsy very mandeha

Olo-mahay raha, tsy very mandeha

Adresses

Formation FPQ/AMB

Adresses

Formation FPQ/AMB

Adresses

Formation FPQ/AMB

Adresses

Copyright © 2021 – Ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle
Copyright © 2021 – Ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle