Fanamoriana milina vaventy andihany faha-telo

Tontosa ny zoma faha 11 jona 2021 ny famaranana ny fanofanana mikasika ny fanamoriana milina vaventy (conducteur d’engin) sy ny fanolorana ny « Attestation » ho an’ireo mpiofana.  Faritra 8 no nisitraka izany : Melaky, Boeny, Alaotra Mangoro, Analamanga, Amoron’I Mania, Ihorombe, Atsimo Andrefana, Betsiboka ary ireo mpampiofana avy amin’ny METFP. كيفية الرهان على كرة القدم Nanome voninahitra ny fotoana Andriamatoa TSIKEL’IANKINA Ernest, Ministry ny Fampianarana Teknika sy ny Fanofanana arak’Asa (METFP) sy ireo mpampiofana avy ao amin’ny Henri Fraise Fils & Cie. Nandritry ny lahateniny no nanamafy ny Ministra fa ny lalana no antoky ny fampandrosoana satria lalan-drà miantoka ny fampifandraisana ny faritra rehetra.
Raha tsiahivina dia nisy izao fanofanana izao noho ny fiaraha-miasa matotra eo amin’ny Ministeran’ny Atitany sy ny Fitsinjaram-pahefana (MID), ny METFP ary ny Henri Fraise Fils & Cie. Marihana fa ny fanofanana izay nomena ireo mpiofana dia manankery eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena ary manaraka ny fenitry ny asa. تعلم اسرار الروليت

Ny minisitera dia mitsinjo hatrany ireo tanora amin’ny alalan’ny fanofanana arak’asa maro lafy fa indrindra ny fanomanana ny ho avin’izy ireo eo amin’ny sehatry ny asa. قواعد لعبة البوكر

« Olo-mahay raha, tsy very mandeha »
© SCOM METFP

Olo-mahay raha, tsy very mandeha

Adresses

Formation FPQ/AMB

Copyright © 2021 – Ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle