Atrikasa fanomanana ny fidiran’ireo ivon-toeram-panofanana CFP sy CFPF manerana ny Nosy ho an’ny taom-panofanana 2021-2022

Mandritry ny telo andro no hanatanterahana ny atrikasa hanomanana ny fidiran’ireo ivon-toeram-panofanana (CFP sy CFPF) manarenana ny Nosy, izay atao ao amin’ny Lycée Technique Professionnel Alarobia. Mandray anjara amin’izany ireo lehiben’ny ivon-toeram-panofanana miisa 56 sy ny lehiben’ny sampan-draharahan’ny Fitaliavam-paritry ny ETFP miisa 19.
« Zava-dehiba tokoa izany fanomanana izao satria dia hoenti-manantanteraka ny Velirano 4 sy 6 – Filoham-pirenena Andry RAJOELINA, dia ny fanatsarana ny kalitaon’ny Fanofanana sy ny Fampianarana Teknika eto amin’ny Firenena » hoy Ramatoa VAVITSARA Rahantanirina Gabriella – Ministry ny ETFP, nandritry ny lanonana fanokafana tamin’ny fomba ofisialy ny atrikasa.
Tanjona amin’izao atrikasa izao ny hikarohana ireo fomba rehetra hoenti-manatsara ny kalitaon’ny fanofanana ahafahana mamaly ny filan’ny tsenan’ny asa, ny faritra ary ny mpiofana.
Ho dinihana manokana amin’ity atrikasa ity ihany koa ny salan-taonan’ireo tanora misitraka fanofanana arak’asa, mba hisorohana ny fampiasana ny ankizy tsy ampy taona.
Namporisika ireo lehiben’ny ivon-toeram-panofanana Ramatoa Ministra, amin’ny fitondrana ny anjara-birikin’izy ireo ho fanatsarana ny tontolon’ny fanofanana, sy ny fahaiza-manaon’ireo mpampiofana mandritry ny atrikasa izay hifarana ny alakamisy 09 septembra 2021.
Nampatsahiviny ihany koa fa hitohy hatrany ny ezaky ny Ministera eo amin’ny Fanatsàrana ny rafitra sy ny vontoatim-panofanana. Izay iarahana amin’ny ireo sehatra tsy miankina sy ireo mpiaraka miombon’antoka (PTF) ary ireo Vondrom-pahefàna isam-paritra (CTD).

« Olo-mahay raha tsy very mandeha »
©️ SCOM METFP/Septembre 2021

Olo-mahay raha, tsy very mandeha

Adresses

Formation FPQ/AMB

Copyright © 2021 – Ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle