Faritra Atsinanana : Nitohy tamin’ny LTP Brickaville ny fitsidihana

Mitohy ny fitsidihana ny faritra Atsinanana, izay tanterahan’ny Ministry ny Fampianarana Teknika sy ny Fanofanana arak’Asa, Ramatoa RAHANTANIRINA Vavitsara Gabriella.

Nijery ifotony ny fandroson’ny asa fanorenana ny ivontoeram-panofanana manara-penitra tao Brickaville ny tenany, niaraka tamin’ireo tompon’andraikitra teo an-toerana. Nifandinika ihany koa ny amin’ny hamitana ny fotodrafitr’asa an-tsakany sy andavany ; mba hahafahan’ity distrika ity misitraka izao tetikasa napetraky ny Filoham-pirenena izao.

Tanjona ny hanatanterahana ny Velirano 6, amin’ny alalan’ny fijerena manokana ny faritra sy ny fanofanana arak’asa mamaly ny filan’ny faritra.

Nitsidika ny LTP Brickaville ihany koa Ramatoa Ministra, izay nahafahany nanao tombana hoenti-manatsara ny fampiofanana ao amin’ity ivontoeram-panofanana ity. Tsy adinony ny nanolotra fitaovana hoenti-manorina indray toeram-pidiovana ao anatin’ny faritry ny sekoly.

« Olo mahay raha tsy very mandeha »
©️METFP/ DRETFP ANTSINANANA – Jolay 2022

Olo-mahay raha, tsy very mandeha

Adresses

Formation FPQ/AMB

Copyright © 2021 – Ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle